Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

Các doanh nghiệp không an toàn sẽ phải trả nhiều hơn cho người lao động bồi thường năm 2018

Các doanh nghiệp không thể chứng minh hệ thống đầy đủ an toàn và kết quả trong kinh doanh của họ có thể sẽ thấy công nhân NSW họ phí bảo hiểm bồi thường tăng lên trong năm 2018.

2015 lao động cải cách bồi thường và sự ra đời của iCARE tập trung vào việc ngăn ngừa sự cố, kết quả cải thiện và một mô hình cao cấp mà tốt hơn incentivises sử dụng lao động để thực hiện thay đổi đối với an toàn tốt hơn và trở về kết quả làm việc.

Nó cũng chứng kiến
​​một 10 phần trăm ‘khuyến khích tuyển dụng An toàn’ (ESI) - giảm 10% trên phí bảo hiểm bồi thường lao động cho người sử dụng lao người đã nhắm mục tiêu các sáng kiến ​​an toàn để duy trì một môi trường làm việc an toàn.

Tuy nhiên cho đến nay, xu giảm giá 10 mỗi đã được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp, bất kể họ có thể chứng minh quá trình môi trường làm việc an toàn. Mà bây giờ được thiết lập để thay đổi theo một phát ngôn viên của iCARE. “Sử dụng lao động mà không thể hiện cam kết của họ đến nơi an toàn có thể đặt quyền truy cập tương lai của họ để khuyến khích có nguy cơ,” người phát ngôn nói thêm rằng các khuôn khổ mới để đánh giá đủ điều kiện vẫn đang được thành lập và nhà tuyển dụng có thể sẽ không được liên lạc về họ hệ thống an toàn của iCARE trước năm 2018.

“các doanh nghiệp hiểu rằng tại một số điểm mà họ sẽ cần phải đưa ra chứng cứ để duy trì số tiền chiết khấu,” người phát ngôn iCARE cho biết thêm rằng sự ra đời của chương trình dựa trên hiệu quả đã dẫn đến một 17,5 phần trăm giảm ròng trong tổng phí bảo hiểm vào năm 2017 so với năm 2015.

Tuy nhiên người phát ngôn không thể nhận xét về những gì hệ thống an toàn iCARE sẽ đòi hỏi các doanh nghiệp phải chứng minh để tiếp tục đủ điều kiện cho 10 mỗi khích lệ phần trăm.

“Chúng tôi đang xây dựng chiến lược của chúng tôi. Thông tin thêm về sẽ có sẵn trong chu kỳ gia hạn tiếp theo “, họ nói.

Tuy nhiên, người phát ngôn cho biết báo cáo rủi ro tốt, tại chỗ các chuyên gia sức khỏe và chấn thương chuyên gia cai nghiện đều chiến lược hiệu quả để nâng cao kết quả an toàn.

“Không có hai doanh nghiệp đều giống nhau. Vì vậy mỗi doanh nghiệp cần phải đầu tiên đạt được một sự hiểu biết sâu sắc về hồ sơ rủi ro của riêng mình. phân bổ của họ về nguồn lực đối với sự an toàn cần được thông báo rõ rệt bởi hồ sơ rủi ro của họ.”

Các kết quả quan trọng hơn quá trình

Trong khi có hệ thống an toàn ở vị trí rất quan trọng, iCARE là quan tâm nhiều hơn trong tuyên bố lịch sử chi phí và sự thành công của chương trình trở lại làm việc khi tính phí bảo hiểm bồi thường cho người lao động.

“An toàn và chương trình quay trở lại-to-work là bắt buộc đối với các nhà tuyển dụng tại NSW ... Chúng tôi quan tâm trong bối cảnh ảnh hưởng của họ và những gì họ có ảnh hưởng trên kết quả,” người phát ngôn nói.

“Các [giá] công thức là nhạy cảm với những kết quả mà đạt được.”

Khi xác định phí bảo hiểm, iCARE phân tích lịch sử tuyên bố năm trước. Sử dụng lao động người thực hiện tốt hơn so với mức trung bình của chương trình sẽ được giảm giá hiệu suất từ
​​5 đến 20 phần trăm vào cuối năm nay.

Một thưởng tuyển dụng An toàn (ESR) cũng được áp dụng đối với phí bảo hiểm của người sử dụng lao người không phải chịu bất kỳ ‘premium ảnh hưởng tuyên bố’ trong bốn năm liên tiếp.

Sự thành công của sự trở lại các chương trình làm việc cũng ảnh hưởng đến phí bảo hiểm, theo người phát ngôn đã nói iCARE phân tích “thành công phục hồi cho tuyên bố trong cửa sổ bốn năm.”

“Nó nhận ra những người có giảm giá mà sự trở lại với công việc đã được nhanh hơn và duy trì,”người phát ngôn cho biết, xác định duy trì như kéo dài hơn bốn tuần.

“Đó là một điều trở về ai đó bởi bốn tuần nhưng nếu điều đó trở lại làm việc đã không được duy trì sau đó là một chút của một dương tính giả,” ông nói thêm.

Kích thước của một doanh nghiệp và bản chất của ngành công nghiệp của nó cũng ảnh hưởng đến phí bảo hiểm.

“Mỗi ngành công nghiệp được đưa ra đánh giá ngành công nghiệp riêng của mình và họ thực hiện một tác động cao cấp khác nhau”, họ nói.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét