Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Thử nghiệm giày bảo hộ lao động khi bánh ô tô chèn qua

Tiếp theo về trang thiết bị bảo hộ lao động video trình diễn cho diễn viên đóng thế của chúng tôi là lái xe 1,8 tấn xe thể thao trên ngón chân của mình để làm nổi bật tầm quan trọng của bảo vệ chân. Tất nhiên, anh ta sẽ được bảo vệ bằng cách mặc một cặp giày an toàn, nhưng nó vẫn là một chút thần kinh-đang tàn phá đất.


Lựa chọn an toàn giày dép chẳng hạn như giày an toàn có thể tâm-thổi, đặc biệt là với hệ thống đánh giá nghề nghiệp, bảo vệ và giày dép an toàn rộng.

Trong quá khứ, An toàn giày dép chỉ được mặc bởi những người làm việc trong nhà máy hoặc trên trang web, nhưng trong những năm gần đây điều này đã thay đổi. nhân viên văn phòng và quản lý người, hoặc đi trên sàn cửa hàng hoặc truy cập trang web nơi có yêu cầu an toàn nghiêm ngặt cũng cần giày bảo hộ lao động an toàn.

Phong cách và loại thường sẽ khác nhau và họ sẽ không yêu cầu khởi động an toàn truyền thống. Trong video, diễn viên đóng thế của chúng tôi là mang phong cách cổ điển của giày giày đi núi, nhưng vẫn được thiết kế để bảo vệ chống lại nghiền.


Tuy nhiên, có một vấn đề bổ sung mà cần phải được xem xét khi chọn giày an toàn và đó là sự thoải mái. Về mặt lịch sử, giày an toàn chưa được biết đến với sự thoải mái của họ, nhưng những thiết kế hiện đại và phong cách có nghĩa là an toàn Giày dép có thể nhẹ nhàng và thoải mái.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét