Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

Thanh tra sai phạm trên diện rộng tại Tp HCM

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Sở xây dựng để thực hiện một kế hoạch thanh tra đối với việc quản lý trật tự xây dựng và giấy phép xây dựng tại huyện Bình Chánh.

Cụ thể, thị trấn sẽ được kiểm tra bao gồm Da Phước, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, tân kiên và Tan Tuc. Đây được coi là năm  điểm nóng trong xây dựng xây dựng trái phép và vi phạm trang bị bảo hộ lao động tại huyện Bình Chánh. Sở xây dựng phải báo cáo kết quả để ủy ban nhân dân thành phố trong quý thứ hai năm 2017.Trong khi đó, những người ủy ban của huyện Bình Chánh sẽ chịu trách nhiệm cho Ban thi hành các quyết định để tháo gỡ và tổ chức cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng không có giấy phép và không có giấy phép ở địa phương và đồng thời hoàn thành và báo cáo kết quả. Trái cây trước 30/6/2017.

Huyện ủy Bình Chánh của người dân cũng có trách nhiệm tổ chức dỡ chưa hoàn thành các công trình vi phạm. Tuyệt đối không để cho tình hình vi phạm công trình tiếp tục được hoàn thành và đưa vào sử dụng đồ bảo hộ, làm cho nó khó khăn để đối phó với các hành vi vi phạm sau này.

Bên cạnh đó, Bình Chánh cũng cần phải khắc phục cấp giấy phép xây dựng trong khu vực, tránh tách biệt nhà cấp phép khu vực rộng lớn, được chia thành nhiều khối,có đường giao thông nội bộ ở giữa, dẫn đến "việc đầu tiên"được sử dụng để phá vỡ mỗi ngôi nhà và bán bất hợp pháp. Tránh việc cấp giấy phép xây dựng các hoạt động văn hóa, thể thao trong nhà cầu lông tại nhà, nhà hàng, cà phê Sân vườn transforms vào nhà máy, kho hàng, công ty bảo hộ lao động...

Ngoài ra, các cơ quan phải yêu cầu các sở tài nguyên và môi trường thông báo cho Ủy ban nhân dân thành phố để xử lý các dự án có quyết định thu hồi đất nhưng cho đến nay các nhà đầu tư không có thực hiện, chậm triển khai.


Theo báo cáo của người dân Ủy ban của huyện Bình Chánh, vào năm 2016 huyện Bình Chánh đã xảy ra các trường hợp 591 xây dựng cho phép 42.36% không có giấy phép hành vi vi phạm trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Những trường hợp xây dựng chủ yếu tập trung ở Vĩnh Lộc A, xã Vĩnh Lộc B, thị trấn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét