Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

Nâng cao công tác đào tạo nghề cho vùng nông thôn thời công nghiệp hóa

Sau 7 năm thực hiện chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhiều hơn 5 triệu nông dân được đào tạo nâng cao năng suất của họ, tăng thu nhập của họ... Ngoài các kết quả, vẫn còn nhiều nơi. Chính thức đào tạo, không hiệu quả. Cải thiện đào tạo nghề là một nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới. Nâng cao công tác bảo hộ lao động cho vùng nông thôn mới.

Nhiều trở ngạiAn Giang là một tỉnh nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long với dân số gần 2,2 triệu người, trong đó 70% là LDT. Trong thời gian vừa qua, đào tạo nghề nông nghiệp và phát triển nông thôn đã được thanh toán đặc biệt chú ý. Năm 2016, tỉnh An Giang mở 167 các khóa đào tạo cho người lao động 4.726, khoảng 80% của các học viên sau khi học nghề được áp dụng trong thực tế.

Ngoài những thành tựu, vẫn còn những thiếu sót trong việc đào tạo nghề cho lao động địa phương, theo đại diện An Giang tỉnh sở nông nghiệp và phát triển nông thôn (MARD). Cụ thể, ở một số nơi, việc thiếu sự hướng dẫn, thiếu linh hoạt đào tạo...vì vậy, chất lượng đào tạo không đáp ứng yêu cầu và hiệu quả của đào tạo nghề làkhông cao. Ngoài ra, sự phối hợp giữa các cơ sở đào tạo nghề và các doanh nghiệp (DN) có không nghiêm chỉnh ảnh hưởng đến việc đào tạo và việc làm của người lao động, đảm bảo công tác đầy đủ trang bị, quần áo công nhân

Mr. Tran Duc Quy - phó chủ tịch của Hà Giang của Uỷ ban nhân dân - chia sẻ, Hà Giang là một nơi tỷ lệ hộ nghèo là cao, các địa phương trở thành các trung tâm giáo dục thường xuyên và đào tạo nghề vì vậy mà mọi người có thể tập trung. Để học tập rất chăm chỉ "nhiều công nhân đã hoàn thành đào tạo nghề, các doanh nghiệp địa phương không có đủ để nhận được. Kết quả là, không có 4.000-5.000 lao động di chuyển qua biên giới hàng năm để có được công ăn việc làm, "ông nói.

Đồng thời với các ý kiến của các lãnh đạo của tỉnh Hà Giang, đại diện của Hà Nam bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết trong tỉnh, các doanh nghiệp có nhu cầu ít hơn cho việc tuyển dụng lao động nông nghiệp, đa số học sinh đang tự làm chủ. . Trên trung bình, đất nông nghiệp Hà Nam / mỗi đầu người là vẫn còn thấp. Các khóa học đào tạo nghề không được hỗ trợ bởi các huy động vốn cho phát triển sản xuất và thực hành.

Đào tạo nghề phải được liên kết với thị trường
Chỉ ra những thiếu sót và hạn chế trong đào tạo nghề cho LLD trong quá khứ, ông dũng Ngọc Dao - bộ trưởng bộ lao động, thương binh và xã hội - cho biết: và "trống lên tên" để nhận đào tạo tiền. Ngoài ra, sự nhận thức về nghề đào tạo của địa phương "không đạt", rất nhiều địa phương đã không đúng cách đầu tư nguồn lực. Hiện nay, 26 tỉnh không có đủ ngân sách đào tạo, 17 tỉnh đã không được phân bổ một nửa ngân sách của họ, và một trong những tỉnh đã không được sắp xếp.

Trả lời ý kiến các địa phương, bộ trưởng Dao Ngoc Dung nói rằng bộ đã ban hành một loạt các danh sách đào tạo nghề, không phải tất cả trong số họ được đào tạo tất cả chúng, nhưng dựa trên các điều kiện của địa phương, trình độ của người dân để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, chọn trang thiết bị bảo hộ tiêu chuẩn nhất.

Đồng thời, bộ trưởng bộ nông nghiệp và nông thôn phát 
triển Nguyễn Xuân cường nói rằng nhà nước chú trọng tuyệt vời để đầu tư vào đào tạo nghề. Chính quyền trung ương đã tích hợp nhiều chương trình đào tạo nghề, trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, nguồn vốn đầu tư là bốn lần so với giai đoạn trước đó. Điều này chỉ là một phần của sự hỗ trợ đào tạo, vì vậy các địa phương cần phải đầu tư vào ngân sách địa phương, tích hợp nhiều chương trình, giao tiếp và hợp tác quốc tế để tài trợ cho việc đào tạo có sẵn. .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét