Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

Lựa chọn thiết bị bảo hộ đường hô hấp như thế nào ?


Để giúp mọi người chọn thiết bị bảo vệ hô hấp phải (RPE), chúng tôi đã đặt cùng một danh sách kiểm tra ngắn. Bằng cách làm việc thông qua danh sách, bạn có thể xác định đồ bảo hộ lao động tốt nhất để bảo vệ chống lại bất kỳ mối nguy hiểm trong không khí. 
Chúng tôi đã chia nhỏ các đánh giá hô hấp Thiết bị bảo vệ thành 5 bước.
1. Xác định các rủi ro cho công việc
Tiến hành đánh giá rủi ro và danh sách tất cả các mối nguy hiểm và rủi ro hiện tại;
Tất cả RPE nên phù hợp và đầy đủ cho các nhà điều hành và các nhiệm vụ, như tư vấn bởi các HSE;
Nếu môi trường là Oxygen môi trường thiếu sau đó ngay lập tức tìm lời khuyên chuyên gia;

2. Xác định các Airborne Hazard và các yếu tố bảo vệ Yếu tố
Protection là một sự kết hợp của lượng chất hiện tại và số tiền mà là chấp nhận được trong môi trường làm việc. Bất kỳ RPE, giống như một mặt nạ, sẽ hạn chế mức độ và điều này đôi khi được gọi là Hạn chế tiếp xúc nơi làm việc (WEL);
Mỗi loại khác nhau của RPE được thiết kế để sử dụng cho một bảo vệ Yếu tố cụ thể;
3. Xác định bất kỳ yếu tố đặc trưng cho người mặc trong những RPE và Task
Kiểm tra xem RPE chọn là thiết thực cho người mặc. Điều quan trọng là các RPE không gây ra vấn đề khi thực hiện nhiệm vụ là;
Đảm bảo rằng tất cả các khác Head & Mặt Bảo vệ tích hợp với Type RPE chọn;
Xem xét sự phù hợp của PPE khác được mặc bởi người lao động (ví dụ nào để một mặt nạ được che khuất bởi một mục của bao ho lao dong tai ha noi?);
4. Tư vấn các nhân viên vào loại RPE
Như với bất kỳ RPE hoặc PPE, sử dụng lao động và cam kết là cao hơn nếu có sự tham khảo ý kiến
​​trong quá trình lựa chọn;
Tiến hành thử nghiệm Fit
kiểm tra Fit thường xuyên là một phần quan trọng của việc lựa chọn và duy trì RPE;
5. Lựa chọn RPE có thể là một quá trình khó khăn và tốn thời gian và nó thường là tốt nhất để giữ liên lạc với RPE của bạn và nhà cung cấp PPE ở giai đoạn sớm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét