Thứ Hai, 17 tháng 4, 2017

Hãy giữ cho công nhân viên của bạn an toàn trong môi trường làm việc

Nhân viên thực hiện công việc của họ trong khu làm việc suốt cả năm, nhưng khi nhiệt độ tiếp tục tăng vào mùa xuân, số lượng công nhân tham gia vào nhiệm vụ đi từ các cơ sở tăng lên. An toàn trong khu làm việc luôn luôn là quan trọng, nhưng tầm quan trọng của nó tăng dần bởi nhiều nhân viên làm việc trong lĩnh vực mà họ đang tiếp xúc với một loạt các mối nguy hiểm tiềm tàng liên quan đến giao thông.

Theo Safety and Health Administration nghề nghiệp (OSHA), nguy hiểm khu vực làm việc không chỉ dừng lại ở xe. Falls và mối nguy hiểm điện cũng rất phổ biến trong các khu công việc và có nhiều mối nguy hiểm liên quan đến 
thiết bị bảo hộ người lao động  một cách thường xuyên, có nghĩa là một cách tiếp cận hoàn toàn đến nơi an toàn là luôn luôn cần thiết. 


Trong thực tế, có bốn lĩnh vực chính cần xem xét khi đánh giá và cải thiện khu vực an toàn công trình:

1. Lái xe 
Đi qua người lái xe có thể là một mối quan tâm an toàn lớn, nhưng như vậy có thể những chiếc xe do người lao động. Đẩy mạnh tổng thể an toàn khu vực làm việc, các doanh nghiệp phải đảm bảo tất cả các xe có vành đai bảo vệ rollover và ghế phù hợp, theo hướng dẫn của thông số kỹ thuật thiết bị. Cho dù họ đang lái xe đến và đi từ địa điểm làm việc hoặc làm việc chặt chẽ với các máy móc nguy hiểm gắn liền với xe, nhân viên cần phải được bảo vệ khỏi thiết bị mà họ tương tác với trong suốt quá trình dự án của họ.

2. Đánh dấu cờ 
flaggers đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát giao thông tiếp cận khu làm việc, cho phép nhân viên khác để tập trung hoàn toàn thêm về nhiệm vụ trong tầm tay. Flaggers cũng phải đối mặt với rủi ro bổ sung như dòng đầu tiên của quốc phòng giữa xe và người lao động. Vì lý do đó, nó là đồ bảo hộ lao động cần thiết được hiển thị nhiều càng tốt. Huỳnh quang và retroreflective quần áo cung cấp một mức độ cao của tầm nhìn, không phụ thuộc vào điều kiện.

3. Chiếu Sáng
Đêm và điều kiện ánh sáng yếu có thể đóng góp cho vấn đề an toàn trong khu làm việc, nhưng rất dễ giải quyết bằng ánh sáng thích hợp. Ánh sáng có thể đi theo hình thức lăm chân-nến hoặc thậm chí pháo sáng và ánh sáng hóa học khi ánh sáng điện không thể chiếu sáng rõ ràng người lao động.

4. Đào tạo 
Giữ flaggers biết và thông báo về các phương pháp truyền tín hiệu thích hợp giúp họ làm việc một cách an toàn càng tốt. Đừng bỏ qua này quan trọng - mặc dù ít hữu hình - yếu tố về an toàn vùng làm việc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét