Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Các công tác bảo đảm an toàn lao động


Theo thống kê, hàng năm trên cả nước có hàng chục ngàn các vụ tai nạn lao động, từ nhỏ đến lớn, từ nhẹ đến nặng mà nguyên nhân chủ yếu là do khâu trang bị bảo hộ lao động chưa thực sự được tốt. Đơn vị sử dụng lao động không hoàn thành trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo an toàn lao động cho người lao động khi làm việc.

Để đảm bảo công tác an toàn lao động, cần nhớ:


a. Các biện pháp tổ chức:


+ Những biện pháp liên quan đến nâng cao ý thức, hiểu biết và nhận thức của con người (như đào tạo, huấn luyện cho người lao động, NSDLĐ..);


+ Tổ chức dây chuyền công nghệ; xây dựng các quy trình, hướng dẫn vận hành an toàn các thiết bị bảo hộ lao động, nội quy sản xuất;


+ Tổ chức lao động khoa học (bố trí thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý ;


b. Các biện pháp kĩ thuật an toàn:


-Sử dụng máy móc, thiết bị, công nghệ an toàn thay cho các máy, thiết bị, công nghệ không an toàn;


-Sử dụng che chắn an toàn: bao che, rào chắn;


-Sử dụng cơ cấu, thiết bị an toàn, thiết bị phòng ngừa: van an toàn của nồi hơi, thiết bị áp lực, aptomat, cầu chì ở các thiết bị điện...;


-Khoảng cách an toàn(AT): Không vi phạm khoảng cách AT đã quy định, không vi phạm hành lang AT điện cao thế...;


-Tín hiệu, dấu hiệu phòng ngừa: tín hiệu âm thanh, màu sắc, ánh sáng; các dấu hiệu, biển báo an toàn...;


-Cơ giới hóa, tự động hóa: để người làm việc ngoài vùng nguy hiểm, giảm nhẹ sức lao động, chống mệt mỏi;


-Bảo dưỡng, Sửa chữa phòng ngừa, kiểm nghiệm dự phòng đối với máy, thiết bị;


-Sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân, dụng cụ an toàn như quần áo bảo hộ, giày bảo hộ, kính bảo hộ,…;


c- Các biện pháp vệ sinh lao động:


+ Đảm bảo tiện nghi cho người lao động khi làm việc với máy, thiết bị; dủ ánh sáng,


+ Đảm bảo điều kiện vi khí hâu nơi làm việc;


+ Đảm bảo yếu tố tâm, sinh lý lao động.


d- Các biện pháp chăm sóc sức khỏe:


+ Khám sức khoẻ định kì, khám phát hiện BNN;


+ Điều trị, điều dưỡng tại chỗ;

Trong sản xuất, mọi công việc đều đòi hỏi phải tuân theo quy trình công nghệ, quy trình làm việc nhất định. Trong tổ chức sản xuất cũng đòi hỏi phải tuân theo những yêu cầu về kỹ thuật nhất định. Nói một cách khác là phải tuân theo quy phạm kỹ thuật thì mới bảo đảm sản xuất tốt. Muốn bảo đảm an toàn và sức khoẻ cho người lao động thì phải căn cứ vào quy trình sản xuất, vào kỹ thuật sản xuất, mà đề ra các biện pháp về kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động và các quy phạm, quy trình kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động thích hợp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét